Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 10 "Adalet, Etik ve Hukuk"

Umut Vakfı Araştırma Merkezi

10. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi
“AHLAK, ETİK VE HUKUK” 

 
Amaç:
Her yıl farklı konuların ele alınacağı sempozyum dizisi, hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk, sosyoloji, felsefe, iletişim uygulayıcıları olacak hukukun ve sosyal bilimler alanların da eğitim gören gençleri bir araya getirerek tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.  
 
Bu yıl yapılacak sempozyumun başlığı “AHLAK, ETİK VE HUKUK” tur.
 
“Ahlak, etik ve hukuk” hakkındaki görüşleriniz bu yılın Hukukun Gençleri Sempozyumu için asıl konudur.
Hukukun Gençleriyle birlikte asıl konumuz olan “Ahlak, etik ve hukuk” tartışmasını gerçekleştirmek istiyoruz. Toplum yaşamını etkileyen adalet arayışı ile yargının ve medyanın etik ilkeler karşısındaki durumunu ve nasıl etkilendiğini araştırmak yararlı olacaktır.
Sadece yargı ve medya alanında etik ilkeler hakkındaki görüşlerinizden değil, asıl olarak hukukun etik ilkelerden nasıl etkilenebileceği hakkında yorum ve eleştirileriniz gelecek için bir umut yaratabilir düşüncesindeyiz. 
Amacımız ve öncelikli beklentimiz “etik ve hukuk” tartışmasıdır. Yargı ve medya, sadece birer örnek olarak değerlendirilebilir.  
Bu nedenle ana başlığımız ahlak ve etiktir. İkincisi yargıda ve medyada etik ilkelerdir. Üçüncüsü özdenetim organlarıdır.
Ancak etik, hukuk, yargı ve medyayı birlikte inceleyen tebliğler veya yargı ve medyayı tek başına ahlak ve etik ilkeler başlığı altında değerlendiren görüşleriniz 2019 yılının tartışma konusudur. 
 
Bu bağlamda sempozyumun bildiri konuları ana başlıklarıyla şöyledir: 
 
 • Yargıda ve Medyada Etik
 • Ahlak, Etik ve Hukuk nedir ve birbirini etkiler mi?
 • Ahlak, Etik ve Hukuk ile özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Adil yargılanma hakkının sağlanmasında etik ilkelerin rolü nedir?
 • Yargı etik ilkeler yaratabilir mi?
 • Medyada etik ve Ombudsmanlık nedir?  Özdenetim ile oto sansür ne anlama gelmektedir?
 • Türkiye’de ve Dünyada özdenetim organlarının kuruluşları ve amaçları nedir?
 
Sempozyumun çalışma dili Türkçe olacaktır.
 
Sempozyuma kimler katılabilir:
• Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
• Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)
• Stajyer avukatlar
• Stajyer hâkimler ve Stajyer savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.
 
Yer: Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Hakem Kurulu (soyadına göre alfabetik sırayla)
 •  Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 • Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Mustafa Ruhat ERDEMYaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU, İletişim Akademisyeni
 • Av. Fikret İLKİZ, Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. İsmail TUFAN, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Gerontolog-Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Gülriz UYGUR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Önemli Bilgiler
Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere http://www.umut.org.tr/hukukun-gencleri-sempozyumu-dizisi/ internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 26 Temmuz 2019 Cuma saat 17:30’a kadar vakif@umut.org.tr veya ebru.ilke@umut.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:
• Bildiri özeti göndermek için son Başvuru Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma saat 17:30
• Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 25 Ekim 2019 Cuma  saat 17:30
• Sempozyum Tarihi: 21-22 Kasım 2019
 
Konaklama ve Ulaşım: 
Bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca karşılanacaktır.
 
Katılım Formu 

Hukukun Gençleri Sempozyumu Tam Metin Yazma İlkeleri
Örnek Tam Metin
 
İletişim:
Sempozyuma ilişkin detaylar için lütfen aramaktan çekinmeyiniz:
Umut Vakfı Araştırma Merkezi   
Yıldız Posta Caddesi, No: 52 Kat:1 Gayrettepe Beşiktaş 34340 İstanbul – Türkiye
Tel: 0212 216 06 70 Fax: 0212 216 06 78  
vafik@umut.org.tr